Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please be informed that the time receipt of tenders is postponed to 17/07/2017.
Názov:
Telekomunikačné služby.
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/17/ETF/0006.
Telekomunikačné služby.
ETF chce uzavrieť rámcovú zmluvu na: — internetové služby, — služby ISDN, — služby hostingu IP telefónnych ústrední, — pevné a bezdrôtové telefóny, — mobilné služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
30/05/2017 00:00
17/07/2017 23:59
24/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 129-262818
Korigendum
08/07/2017 00:00
2017/S 102-203725
Oznámenie o obstarávaní
30/05/2017 00:00