Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Vý...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.
Cieľom zákazky je podpora JRC Seville prostredníctvom poradenstva zameraného na tovar a spôsobilosti hodnotenia životného cyklu, ktoré podporujú revíziu existujúcich kritérií environmentálnej značky EÚ, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie z 9.7.2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tuhým krytinám (2009/607/ES), rozhodnutí Komisie z 2.5.2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre spracované papierenské výrobky (2014/256/EÚ) a rozhodnutí Komisie z 16.8.2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre potlačený papier (2012/481/EÚ) pre skupinu výrobkov, ktorá sa posudzuje.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
03/06/2017 00:00
21/08/2017 23:59
29/08/2017 12:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Výrobky tuhých krytín
„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.
Časť 2
Spracované papierenské výrobky
„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.
Časť 3
Výrobky z potlačeného papiera
„Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 115-230960
Korigendum
17/06/2017 00:00
2017/S 106-211423
Oznámenie o obstarávaní
03/06/2017 00:00