Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o osvedčených postupoch pre obstarávanie IKT na základe noriem s cieľom p...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/01/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2013/0048
Štúdia o osvedčených postupoch pre obstarávanie IKT na základe noriem s cieľom podporiť efektívnosť a znížiť uzavretosť – SMART 2013/0048.
Mnoho verejných orgánov je „uzavretých“ vo svojich systémoch IKT, čo znamená, že v prípade, ak chce verejný orgán uzatvoriť novú zmluvu na verejné obstarávanie pre tento systém IKT, požiadavky dokáže splniť len niekoľko dodávateľov (alebo dokonca len 1). Lepším uplatňovaním noriem sa zníži uzavretosť a zvýši konkurencia. Európska komisia preto vypracovala usmernenie pre obstarávanie IKT na základe noriem „Prvky osvedčených postupov“ v kontexte opatrenia 23 digitálnej agendy pre Európu. Cieľom tejto štúdie je podporiť Európsku komisiu pri šírení tohto usmernenia, organizovať stretnutia so zainteresovanými stranami, ktorých sa toto usmernenie týka, a zdieľať osvedčené postupy pri uplatňovaní tohto usmernenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
01/01/2014 04:01
Nie je k dispozícii
16/08/2013 16:00
26/08/2013 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 008-008740
Korigendum
11/01/2014 00:00
2014/S 001-000018
Oznámenie o obstarávaní
01/01/2014 04:01
2013/S 109-185529
Oznámenie o obstarávaní
07/06/2013 00:00