Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Metodológie modelovania a simulácie pre výskum v oblasti koaličných operácií MOD...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
17.CAT.OP.032.
Metodológie modelovania a simulácie pre výskum v oblasti koaličných operácií MODSIMMET.
Cieľom tejto štúdie je analýza a získanie lepšieho porozumenia pri odvodení narastajúceho prospechu uplatňovania tvorby údajov a vojenských hier s podporou umelej inteligencie pri uplatňovaní výskumu v oblasti koaličných operácií. Prostredníctvom týchto metodík sa musí vykonať prieskum dynamickej interakcie medzi priateľskými, nepriateľskými a inými silami ako kritický prvok zastúpenia C2. Musí byť dobre porozumená a analyzovaná s cieľom pomôcť tvorcom operatívnych rozhodnutí pri rýchlom preskúmaní a hodnotení veľkých množstiev informácií s ohľadom na komplexné situácie a s niekoľkými vzájomnými závislosťami a zväčšujúcim sa počtom parametrov, ktoré je náročné spracovať bez podpory konkrétnych metodík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/06/2017 00:00
27/09/2017 16:00
28/09/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 118-236096
Oznámenie o obstarávaní
22/06/2017 00:00