Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Cudzie invazívne druhy – rámec na určovanie cudzích invazívnych druhov spôsobujú...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
08/07/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Cudzie invazívne druhy – rámec na určovanie cudzích invazívnych druhov spôsobujúcich problémy v EÚ.
Cudzie invazívne druhy (IAS) sú druhy dopravené za hranice svojich prirodzených ekologických teritórií zásahom človeka, ktoré boli vysadené a rozširujú sa na svojom novom území a majú negatívne vplyvy na biodiverzitu, spoločnosť a hospodárstvo. Podľa odhadov predstavovali IAS pre EÚ náklady minimálne vo výške 12 000 000 000 EUR/ročne v priebehu posledných 20 rokov a náklady súvisiace so škodami sa neustále zvyšujú.Na efektívne riešenie problémov spojených s IAS navrhne Komisia špecializovaný legislatívny nástroj, ktorý sa snaží brániť vstupu IAS s cieľom zriadiť systém včasného varovania a rýchlej reakcie a účinnejšie riadiť IAS, ktoré sú vysadené a rozširujú sa.S cieľom zaručiť harmonizované a prioritné opatrenia na úrovni EÚ sa bude legislatívny nástroj zameriavať na spoločný súbor IAS spôsobujúcich problémy v EÚ. Táto štúdia sa zameriava na navrhnutie potrebného metodického rámca na zostavenie zoznamu IAS spôsobujúcich problémy v EÚ.Zoznam IAS spôsobujúcich problémy v EÚ bude musieť byť podložený vedeckými dôkazmi vo forme hodnotenia rizík. Avšak neexistuje v EÚ žiadna štandardná harmonizovaná metodika hodnotenia rizík, ktoré IAS predstavujú. Poskytnutím aktualizovaného posúdenia hodnotení rizík IAS, vypracovaním minimálnych noriem potrebných na zaistenie hodnotenia rizík na dané účely a kriticky skúmaním existujúcich metodík hodnotenia rizík IAS vzhľadom na tieto minimálne normy poskytne toto obstarávanie potrebnú podporu na vypracovanie počiatočného zoznamu IAS spôsobujúcich problémy v EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/05/2013 00:00
Nie je k dispozícii
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 100-170265
Oznámenie o obstarávaní
25/05/2013 00:00