Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotiaca štúdia o nástrojoch uplatniteľných pre štátnu pomoc v odvetviach poľn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI-2017-EVAL-01.
Hodnotiaca štúdia o nástrojoch uplatniteľných pre štátnu pomoc v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach.
Hodnotiaca štúdia, ktorá analyzuje vplyv určitých opatrení štátnej pomoci na vnútornom trhu v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, najmä so zreteľom na aspekty účinnosti, užitočnosti, relevantnosti, koherencie a pridanej hodnoty EÚ príslušných opatrení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/07/2017 00:00
16/08/2017 23:59
28/08/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 124-251236
Oznámenie o obstarávaní
01/07/2017 00:00