Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
„Obstaranie rádiometrického zariadenia – časti 1 – 7“.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2017/G.III.9/0068/OC.
„Obstaranie rádiometrického zariadenia – časti 1 – 7“.
Obstaranie nového rádiometrického zariadenia pre služby ochrany pred žiarením a laboratórne služby – časti 1 – 7.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/10/2017 00:00
11/12/2017 16:00
14/12/2017 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka a inštalácia integrovaného digitálneho systému na analýzu (IDAS) – časť 1
Dodávka a inštalácia integrovaného digitálneho systému na analýzu (IDAS).
Časť 2
Dodávka a inštalácia integrovaného systému na detekciu žiarenia (IRDS) v laboratóriu WBC – časť 2
Scintilačný systém na detekciu gama žiarenia – Na1.
Časť 3
Dodávka a inštalácia integrovaného systému na detekciu žiarenia (IRDS) v laboratóriu WBC – časť 3
Systém na detekciu kozmického žiarenia – Veto.
Časť 4
Dodávka a inštalácia integrovaného systému na detekciu žiarenia (IRDS) v laboratóriu WBC – časť 4
Systém na detekciu HpGe gama žiarenia – Ge1.
Časť 5
Dodávka a inštalácia tieniaceho krytu s veľmi nízkym pozadím (VLLLS) – časť 5
Dodávka a inštalácia tieniaceho krytu s veľmi nízkym pozadím (VLLLS) pre detektor germánia gama spektrometrie pre pracovisko laboratória na merania rádioaktivity (LMR).
Časť 6
Dodávka a inštalácia monitorovacieho systému gama spektrometrie (GSMS) – časť 6
Dodávka a inštalácia monitorovacieho systému gama spektrometrie (GSMS) na charakterizáciu nekontaminovaného materiálu a materiálu s nízkou kontamináciou.
Časť 7
Dodávka a inštalácia automatického plynového proporcionálneho počítacieho systému alfa/beta žiarenia – časť 7
Dodávka a inštalácia automatického plynového proporcionálneho počítacieho systému alfa/beta žiarenia na pracovisku laboratória na merania rádioaktivity (LMR).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 237-491727
Korigendum
09/12/2017 00:00
2017/S 209-432052
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2017 00:00