Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania a analýzy médií pre Francúzsko.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/602.
Služby monitorovania a analýzy médií pre Francúzsko.
Európsky parlament vypisuje toto konanie s cieľom uzavrieť rámcovú zmluvu na každodenné monitorovanie tlače (celoštátnej/regionálnej), audiovizuálnych médií (TV, rádio) a hlavných online médií (internet). Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/07/2017 00:00
25/09/2017 17:00
05/10/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 139-284580
Korigendum
22/07/2017 00:00
2017/S 135-275955
Oznámenie o obstarávaní
18/07/2017 00:00