Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt: reštrukturalizácia reťazca chovu včiel medonosných a program šľ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI-2017-EVAL-05.
Pilotný projekt: reštrukturalizácia reťazca chovu včiel medonosných a program šľachtenia a selekcie zameraný na odolnosť voči klieštikovi Varroa.
Pilotný projekt: reštrukturalizácia reťazca chovu včiel medonosných a program šľachtenia a selekcie zameraný na odolnosť voči klieštikovi Varroa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/07/2017 00:00
04/09/2017 23:59
15/09/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 135-275949
Oznámenie o obstarávaní
18/07/2017 00:00