Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby riadenia pošty a distribúcie.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP-1404.
Služby riadenia pošty a distribúcie.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť 2 rámcové dohody na poskytovanie služieb internej pošty a distribúcie a expresného doručovania. Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 2 časti: časť 1 – služby internej pošty a distribúcie; časť 2 – služby expresného doručovania. Pre každú časť EIB uzatvorí rámcovú dohodu s jediným poskytovateľom služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
28/06/2017 00:00
10/08/2017 23:59
16/08/2017 16:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služba internej pošty a distribúcie
Časť 1 – služby riadenia internej pošty a distribúcie pozostávajú z týchto prevádzkových činností: činnosť 1.1 – služby distribúcie internej pošty; činnosť 1.2 – služby centrálneho poštového oddelenia; činnosť 1.3 – podpora v oblasti dokumentácie a publikácií; činnosť 1.4 – služby digitálneho poštového oddelenia (možnosť). V zmluvných podmienkach je uvedený dôkladný opis požiadaviek služieb, ako aj v súčasnosti existujúcich služieb.
Časť 2
Služby expresného doručovania
Časť 2 – služby expresného doručovania pozostávajú z týchto prevádzkových činností: činnosť 2.1 – služby expresnej pošty; činnosť 2.2 – vízové a colné služby. V zmluvných podmienkach je uvedený dôkladný opis požiadaviek služieb, ako aj v súčasnosti existujúcich služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 121-244249
Oznámenie o obstarávaní
28/06/2017 00:00