Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výskum a vývoj pre viaccestný model s duálnou frekvenciou GNSS pre letecký priem...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
635/PP/GRO/RCH/17/9877.
Výskum a vývoj pre viaccestný model s duálnou frekvenciou GNSS pre letecký priemysel.
Prvým cieľom je vytvoriť a overiť viaccestný model s duálnou frekvenciou pre letecký priemysel, ktorý bude základným prvkom pri poskytovaní navigačných služieb prostredníctvom ARAIM a SBAS s duálnou frekvenciou. Druhým cieľom je prispieť k príprave zodpovedajúcich noriem v rámci príslušných normalizačných orgánov. Z tohto hľadiska v súčasnosti prebiehajú normalizačné činnosti v rámci RTCA SC-159 a Eurocae WG-62, do ktorých je zapojená Európska komisia aj agentúra pre európsky GNSS (aktualizácia špecifikácií minimálnej prevádzkovej výkonnosti pre letecké zariadenie systému Galileo/globálneho polohového systému/systému so satelitným rozšírením L1/L5 a normalizácia prijímačov systému so satelitným rozšírením s multizostavou s duálnou frekvenciou).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/09/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
08/12/2017 16:00
12/12/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 218-452619 Korigendum 14/11/2017 00:00
2017/S 180-367828 Oznámenie o obstarávaní 20/09/2017 00:00