Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10688 Poradenstvo a podpora pre sémantický web
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10688.
AO 10688 Poradenstvo a podpora pre sémantický web
Poskytovanie služieb IT týkajúcich sa poradenstva pre sématický web: Hlavné úlohy budúceho dodávateľa budú zahŕňať vypracovanie návrhov, technických špecifikácií a prototypov na zlepšenie aktuálnej implementácie a konfigurácie systému Cellar a ďalších systémov využívajúcich sémantickú technológiu. Okrem toho bude musieť budúci dodávateľ poskytovať poradenstvo (koncepčné a technické) v oblasti sémantickej technológie v súvislosti s činnosťami Úradu pre publikácie. Navyše sa plánuje technická pomoc na prípravu a vykonanie skúšky, ktorou sa preukáže, že vyvinuté systémy spĺňajú technické špecifikácie, vrátane vyhotovenia protokolov o skúške. Poznámka: sémantická technológia sa zatiaľ používa v rozličných systémoch: Portál otvorených dát Európskej únie, EuroVoc (produkcia a šírenie), register metadát.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/08/2017 00:00
04/10/2017 23:59
11/10/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 160-329621
Oznámenie o obstarávaní
23/08/2017 00:00