Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxembur...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
24/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
06B40-2017-M020
Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.
— Dodávka v podobe obnovy a prvej dodávky štandardného alebo zákazkového profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia, ktoré sa bude používať na 3 pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Luxemburgu (časť 2) a Štrasburgu (časť 3) vrátane doručenia, vybalenia a recyklovania balenia. — Inštalácia dodaného zariadenia vrátane kontrol, skúšok, úprav, uvedenia do prevádzky, školenia a prevzatia. — Demontáž existujúceho zariadenia. — Projekty implementácie. — Odstránenie používaného kuchynského zariadenia na odstránenie znečistenia a demontáž. — Zber, preprava, likvidácia alebo recyklovanie odpadu z chladiacich zariadení. — Záruka a popredajný servis počas záručnej doby a po skončení záruky.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
22/07/2017
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
24/08/2017
29/08/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Brusel Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.
Časť 2 Luxemburg Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.
Časť 3 Štrasburg Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 144-296335 Korigendum 29/07/2017
2017/S 139-284578 Oznámenie o obstarávaní 22/07/2017