Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby na zlepšenie účinnosti a efektívnosti procesov správy zariaden...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2017/03.
Poradenské služby na zlepšenie účinnosti a efektívnosti procesov správy zariadení EFSA.
Hlavným cieľom tohto obstarávacieho konania je vybrať skupinu konzultantov, ktorí budú schopní poskytnúť podporu EFSA pri dosiahnutí strategického cieľa 5 (OS5) „Vytvorenie takého prostredia a kultúry, ktoré odrážajú hodnoty EFSA". Cieľom OS5 je predovšetkým posilnenie orientácie na výkon a kvalitu prostredníctvom úplného zavedenia funkcie podnikovej obchodnej kontroly a zefektívnenia kontrolných iniciatív EFSA (vrátane riadenia rizík, vnútornej kontroly, riadenia kvality), pričom sa bude podporovať neustále zlepšovanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/07/2017 00:00
21/08/2017 14:30
28/08/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 126-255693
Oznámenie o obstarávaní
05/07/2017 00:00