Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup bezpečnostného a ochranného vybavenia/materiálu pre 3 pracoviská Európskeh...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/10/2017
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EP/DGSAFE/FOUR/2017-009.
Nákup bezpečnostného a ochranného vybavenia/materiálu pre 3 pracoviská Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg, Štrasburg).
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných a ochranných položiek pre Európsky parlament (ďalej len „Parlament") v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. Tieto položky sú určené pre bezpečnostných technikov a bezpečnostných pracovníkov a sú potrebné na plnenie ich úloh a na súvisiace vzdelávacie účely.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
30/08/2017 00:00
06/10/2017 12:00
13/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Bezpečnostné vybavenie a materiál
V rámci tejto časti sa majú dodať 2 súpravy výrobkov, povinné položky a nepovinné položky. Povinné položky sú položky, ktorých poskytnutie verejný obstarávateľ požaduje v súlade s technickými charakteristikami uvedenými v prílohe I k časti „Špecifikácie" (protipožiarne prostriedky, osobná ochrana, meracie nástroje, skladovanie, položky týkajúce sa logistiky a značenia, nástroje, položky pre školenie v oblasti prvej pomoci a ďalšie). Nepovinné položky sú položky, ktorých špecifikácie nie sú stanovené v súťažných podkladoch, ale spadajú do kategórie danej časti. Tieto položky sa budú objednávať z katalógu dodávateľa. Pre informáciu, medzi nepovinné položky, ktoré budú uvedené v katalógu, budú patriť: sekera, lopata na sneh, metla, rebrík, generátor elektrickej energie, prenosné projektory, 24 V svietidlo na použitie vo vlhkom prostredí, bezpečnostné alebo skladovacie skrinky, reflexné vesty v rozličných farbách a s personalizovanou potlačou, spotrebný materiál pre súpravy prvej pomoci, spotrebný materiál pre súpravu na školenie v oblasti prvej pomoci a ďalšie bezpečnostné vybavenie a materiály.
Časť 2
Ochranné vybavenie a materiál
V rámci tejto časti sa majú dodať 2 súpravy výrobkov, povinné položky a nepovinné položky. Povinné položky sú položky, ktorých poskytnutie verejný obstarávateľ požaduje v súlade s technickými charakteristikami uvedenými v prílohe I k časti „Špecifikácie" (tesnenia, kontrolné zrkadlá, rádiové slúchadlá, ochranné a výcvikové oblečenie pre bojové športy, baterka, nástroje a ďalšie položky). Nepovinné položky sú položky, ktorých špecifikácie nie sú stanovené v súťažných podkladoch, ale spadajú do kategórie danej časti. Tieto položky sa budú objednávať z katalógu dodávateľa. Pre informáciu, medzi nepovinné položky, ktoré budú uvedené v katalógu, budú patriť: uzatvárateľné vrecká, ručné detektory kovov, potreby na bojové športy a ďalší ochranné vybavenie a materiál.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 165-339180
Oznámenie o obstarávaní
30/08/2017 00:00