Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o otázkach vykonateľnosti v súvislosti s realizáciou prílohy VIII k naria...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Štúdia o otázkach vykonateľnosti v súvislosti s realizáciou prílohy VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia a...
Cieľom tejto štúdie je i) analyzovať vykonateľnosť určitých ustanovení v prílohe VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí [nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542, o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia, ďalej len „príloha VIII“) v súvislosti s niektorými odvetviami s komplexnými materiálovými vstupmi a dodávateľskými reťazcami a ii) preskúmať a navrhnúť možnosti riešenia otázok vykonateľnosti, na ktoré upozornili niektoré zainteresované strany, ak sa potvrdia, bez straty potrebných informácií pre ustanovené orgány/národné toxikologické informačné centrá, ktoré sa týkajú plnenia ich povinností v súlade s článkom 45 nariadenia CLP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
11/08/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 153-316351 Oznámenie o obstarávaní 11/08/2017 00:00