Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie pracovníkov recepcie a strážnych služieb pre Európsky parlament v Št...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/765.
Poskytnutie pracovníkov recepcie a strážnych služieb pre Európsky parlament v Štrasburgu.
Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, vypisuje túto výzvu na súťaž týkajúcu sa poskytnutia pracovníkov recepcie a strážnych služieb s cieľom uvítať a sprevádzať jednotlivých návštevníkov alebo skupiny návštevníkov v rozličných budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
25/07/2017 00:00
28/09/2017 12:00
10/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie pracovníkov recepcie a zabezpečenie kancelárskych služieb pre Parlamentárium v Štrasburgu
Pre časť 1: inauguráciou nového Parlamentária v Štrasburgu budú navrhované návštevy atraktívnejšie a významne sa zvýši počet návštevníkov. V rámci tejto výzvy na súťaž hľadá Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Štrasburgu dodávateľa, ktorí bude zodpovedný za nábor pracovníkov recepcie a pracovníka sekretariátu: — 2 stáli zamestnanci, ktorí sa môžu rozšíriť až na 5 pracovníkov recepcie v závislosti od harmonogramu zaregistrovaných návštevníkov, — a 1 pracovník sekretariátu, ktorý bude zodpovedný najmä za riadenie harmonogramu návštev.
Časť 2
Poskytnutie pracovníkov recepcie/sprievodcov a zabezpečenie recepčných služieb pre „návštevnícky program Európskej únie“ a program „návštev a prednášok“ v Európskom parlamente v Štrasburgu
Časť 2 zahŕňa požiadavky týkajúce sa recepčných služieb a pracovníkov recepcie a sprievodcov v rámci 2 nižšie uvedených návštevníckych programov: 1. „návštevnícky program Európskej únie“ (EUVP); 2. „návštevy a prednášky“ v Európskom parlamente (VISSEM). Od dodávateľa sa bude požadovať, aby poskytol pre oddelenia EUVP a VISSEM Európskeho parlamentu pracovníkov recepcie a sprievodcov na vybavovanie skupín návštevníkov počas týždňov, keď sa konajú parlamentné zasadnutia v Štrasburgu. V prípade EUVP dodávateľ poskytne sprievodcov/pracovníkov recepcie, ktorí budú zabezpečovať riadenie jednotlivých programov študijných návštev vysoko postavených úradníkov z krajín mimo EÚ, sprevádzať ich na početných stretnutiach a zároveň im ukážu a vysvetlia, ako môžu získať prístup k rozličným službám a ako ich môžu používať. V prípade VISSEM sa bude od dodávateľa požadovať, aby poskytol pracovníkov recepcie, ktorí budú sprevádzať jednotlivých návštevníkov a skupiny návštevníkov oddelenia VISSEM v budove Louise Weiss (LOW) Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Od týchto pracovníkov sa môže požadovať vybavenie značného počtu skupín (až 80 počas veľmi rušných zasadnutí).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 140-286836
Oznámenie o obstarávaní
25/07/2017 00:00