Údaje o výzve na predloženie ponúk

English tender documents have been made available 29/01/2018. A site visit is planned for 15/02/2018. De Engelse aanbestedingsdocumenten zijn op 29/01/2018 gepubliceerd. Een nieuwe info meeting staat gepland voor 15/02/2018. Tevens is op 29/01/2018 een gewijzigde uitnodigingsbrief en een correctie op het concept contract gepubliceerd mbt Artikel I.1(h) A 2nd corrigendum has been published 03/02/2018- Een 2e rectificatie is op 03/02/2018 gepubliceerd.
Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytn...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC.
Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytnutím poradenstva a podpory počas rôznych fáz projektov výstavby a/alebo obnovy.
V záujme riadenia z prevažnej časti rôznych projektov výstavby a/alebo obnovy rôznej veľkosti si pracovisko JRC v Pettene požaduje podporu okrem iného v oblasti vedenia analýz, vypracovania predbežných plánov, prípravy špecifikácií, vykonania štúdií o záležitostiach súvisiacich s výstavbou, poskytnutia poradenstva zo strany rôznych odborníkov, poskytnutia informácií pri žiadostiach o ponuky, dozoru nad vykonávaním projektu atď.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
28/11/2017 00:00
12/03/2018 23:59
15/03/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 024-050102
Korigendum
03/02/2018 00:00
2017/S 243-505073
Korigendum
19/12/2017 00:00
2017/S 228-474405
Oznámenie o obstarávaní
28/11/2017 00:00