Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Proteínová stráviteľnosť „in vitro“.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/GMO/2017/01.
Proteínová stráviteľnosť „in vitro“.
Cieľom tohto obstarávania je zadať externým subjektom úlohy vypracovania protokolu a produkcie výskumných údajov na zlepšenie testovania klasickej proteínovej stráviteľnosti „in vitro“ v súlade so zásadami opísanými v doplnkovej príručke vedeckej skupiny EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO) (2017) a súvisiacej prílohe B. Tieto údaje bude používať vedecká skupina EFSA pre GMO na prediskutovanie pridanej hodnoty pre posúdenie alergénnosti v súvislosti s navrhovanými zmenami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/07/2017 00:00
04/10/2017 23:59
Nie je k dispozícii
12/10/2017 14:30
13/10/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 168-344853 Korigendum 02/09/2017 00:00
2017/S 141-289049 Oznámenie o obstarávaní 26/07/2017 00:00