Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Oprava a údržba technických zariadení na pracovisku JRC v Karlsruhe.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/KRU/2017/G.1/0076/RC.
Oprava a údržba technických zariadení na pracovisku JRC v Karlsruhe.
Pracovisko Spoločného výskumného centra (JRC) v Karlsruhe plánuje zadať na základe rámcovej zmluvy realizáciu nasledujúcich prác: — práce týkajúce sa údržby, modernizácie a opráv technických zariadení infraštruktúry, hlavne ventilačných, klimatizačných, vykurovacích, zariadení na opakované chladenie a čistenie dusíkom, pripojenie manipulačných boxov k odsávačom vzduchu alebo dusíka, inštalácia plynovodnej siete v laboratóriách a v horúcich komorách, — inštalačné práce, ktoré sa týkajú predovšetkým montáže vedeckých a technických prístrojov v manipulačných boxoch, laboratóriách a horúcich komorách, — riadenie, prevádzka a údržba staníc na zber odpadových vôd a miestností na riadenie kúrenia.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
22/07/2017 00:00
04/12/2017 23:59
01/09/2017 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 155-321204
Korigendum
16/08/2017 00:00
2017/S 139-284577
Oznámenie o obstarávaní
22/07/2017 00:00