Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vytváranie pracovných miest podľa typu organizácie – družstvá vo vybraných európ...
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
01/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
170603/4368.
Vytváranie pracovných miest podľa typu organizácie – družstvá vo vybraných európskych krajinách.
Cieľom tejto zákazky je preskúmať vplyvy tohto konkrétneho typu organizácie – družstvá (vrátane sociálnych podnikov) – na zamestnanosť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
19/07/2017 00:00
01/09/2017 17:00
11/09/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 136-278231
Oznámenie o obstarávaní
19/07/2017 00:00