Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka nanomechanického testovacieho systému na mieste pre JRC Karlsruhe.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/KRU/2017/G.I.3/0080/OC.
Dodávka nanomechanického testovacieho systému na mieste pre JRC Karlsruhe.
Pracovisko Spoločného výskumného centra (JRC) v Karlsruhe plánuje nákup nanomechanického testovacieho systému na mieste na prevádzku v prostredí rastrovacieho elektrónového mikroskopu s integrovaným fokusovaným iónovým zväzkom (SEM/FIB). Systém by mal umožniť meranie mechanických vlastností množstva rôznych materiálov s dĺžkou merateľnou sub-mikrometrom vrátane kovov, zliatiny, keramiky, matrice kompozitných materiálov z keramiky atď. Mechanické testy, ako sú vtlačovací test, napätie (voliteľné), kompresia, ohyb atď., sa majú vykonať na nano/mikro vzorkách rezaných integrovaným fokusovaným iónovým zväzkom z požadovaného materiálu.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
01/08/2017 00:00
08/09/2017 23:59
13/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 145-298471
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2017 00:00