Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Systém vzájomnej komunikácie, zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielan...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
09/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/742.
Systém vzájomnej komunikácie, zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielanie.
Audiovizuálne oddelenie Európskeho parlamentu plánuje uzavrieť verejnú zmluvu na dodávku a montáž systému vzájomnej komunikácie, zariadenia na meranie a monitorovanie pre vysielanie a súvisiace služby v Štrasburgu a Bruseli. Obstarávanie má 2 samostatné časti: — časť 1: zariadenie vzájomnej komunikácie, — časť 2: zariadenie na meranie a monitorovanie. Útvar audiovizuálnych služieb by chcel obnoviť svoje audiovizuálne zariadenia v Štrasburgu a Bruseli s cieľom dosiahnuť nasledovné ciele: — vymeniť 17-ročnú infraštruktúru v Štrasburgu za novú technológiu, — predpokladať technický a prevádzkový vývoj v budovách EP v Bruseli, — umožniť vytvorenie televíznych signálov s vysokým rozlíšením, — umožniť prechod IP na vysielanie, — splniť rastúce potreby odborníkov v oblasti médií, — získať centralizované zariadenie, ako je zariadenie vzájomnej komunikácie, meracie zariadenie, monitorovacie prístroje na oboch pracoviskách.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
22/08/2017 00:00
09/10/2017 12:00
17/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Systém vzájomnej komunikácie
Cieľom tejto časti je dodávka systému vzájomnej komunikácie a nového audio prostriedku. Európsky parlament plánuje obnoviť svoju audio infraštruktúru, a ak je to možné, získať interkom na zjednotenej dopravnej sieti, ktorá tiež umožňuje prepravu audio signálov vysielacej kvality. Európsky parlament plánuje rozvíjať svoju architektúru interkomu v 3 fázach: — v prvej fáze sa nasadí štandardný systém interkomu, ktorý pozostáva z matrixov a panelov interkomu v Štrasburgu, — v druhej fáze sa na pracovisko v Bruseli pridá vzájomné prepojenie a infraštruktúra nového interkomu, — v tretej fáze sa vykoná migrácia zo štandardného systému interkomu na plný IP systém pomocou štandardu AES67 na prepravu a prípadne s kompatibilitou SMPTE 2110.
Časť 2
Zariadenie na meranie a monitorovanie
Cieľom tejto časti je obstarať audiovizuálne zariadenie na meranie a monitorovanie pre vysielanie na účel: — merania kvality a validity video-digitálnych signálov s vysokým rozlíšením, audio-digitálnych signálov a IP streamov, — vytvorenia synchronizačných signálov pre vysielacie zariadenia, — zobrazovania signálov na vysielacích profesionálnych a spotrebiteľských monitoroch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 159-328158
Oznámenie o obstarávaní
22/08/2017 00:00