Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt – Udržateľná spoločná mobilita prepojená s verejnou dopravou v e...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
02/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/B4/2017/473.
Pilotný projekt – Udržateľná spoločná mobilita prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach [vypracovanie koncepcie „inteligentné vidiecke dopravné oblasti“ (SMARTA)].
Cieľom tohto obstarávania je vyzvať konzorcium na realizáciu pilotného projektu o spôsobe prispôsobenia mobility a o preskúmaní spôsobov na podporu udržateľnej spoločnej mobility prepojenej s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach. Ciele počas tohto pilotného projektu sú: — poskytnúť otvorené, prepojené, multimodálne a vidiecke prostredie, v ktorom bude možné testovať riešenia týkajúce sa inteligentných vidieckych dopravných oblastí so skupinami cieľových používateľov, — zapojiť partnerov na všetkých úrovniach riadenia dopravy (napr. cestná, verejná doprava) a orgány (napr. plánovanie, riadenie, polícia atď.) s cieľom spolupracovať s výrobným odvetvím a verejnými a súkromnými poskytovateľmi služieb so zameraním sa na získanie lepšieho pochopenia príležitostí ponúkaných službami na požiadanie, ktorými sa doplnia služby verejnej dopravy, ako aj preukázať zrelosť digitálnych riešení, — získať lepšie pochopenie vývoja potrieb mobility vo vidieckych oblastiach a spôsobu, akým schémy v oblasti spoločného využívania mobility prispievajú k riešeniu týchto potrieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
28/07/2017 00:00
02/10/2017 17:00
12/10/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 169-346337
Korigendum
05/09/2017 00:00
2017/S 143-293576
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2017 00:00