Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka, údržba, zlepšenie a propagácia interaktívneho internetového portálu „...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/H2020/2017/023.
Prevádzka, údržba, zlepšenie a propagácia interaktívneho internetového portálu „Build up“.
EASME plánuje uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb, ktorej účelom je prevádzka, údržba, zlepšenie a zvýšenie efektívnosti využívania internetového portálu „Build Up“ medzi jej cieľovými skupinami za pomoci využívania existujúcich služieb „Build Up“ ako východiskovým bodom. Cieľom tejto zákazky je tiež zabezpečiť, aby sa prostredníctvom internetového portálu „Build Up“ podporovali ostatné príslušné iniciatívy Európskej komisie týkajúce sa energetických riešení v budovách a mestských oblastiach a/alebo v stavebnom sektore v širšom slova zmysle. Cieľom zákazky je predovšetkým pokračovať v podpore iniciatívy „Build Up“ na upevnenie zručností, ktorá je v súčasnosti zabezpečovaná v rámci zmluvy s EASME na poskytovanie služieb prostredníctvom výzvy EASME/H2020/EE/2015/008.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/08/2017 00:00
12/09/2017 23:59
19/09/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 145-298452
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2017 00:00