Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné kontroly a koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIL/06/PO/2017/046.
Bezpečnostné kontroly a koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.
Služby spojené s pravidelnými environmentálnymi kontrolami a kontrolami týkajúcimi sa bezpečnosti a dobrých životných podmienok v zariadeniach alebo priestoroch budov, ktoré používajú dané inštitúcie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
23/08/2017 00:00
12/10/2017 16:00
19/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Bezpečnostné kontroly Časť 1 „Pravidelné bezpečnostné a environmentálne kontroly“ tvoria 3 položky: položka I: bezpečnostné a environmentálne kontroly: • položka I.1: pravidelné bezpečnostné a environmentálne kontroly, • položka I.2: akékoľvek bezpečnostné a environmentálne kontroly dopĺňajúce program kontrol na základe špecifickej žiadosti zo strany danej inštitúcie; položka II: technická pomoc.
Časť 2 Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti Časť 2 sa týka koordinácie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade s veľkovojvodským nariadením z 27.6.2008 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách, ktoré je potrebné zaviesť na dočasných alebo mobilných staveniskách.
Časť 3 Analýza rizík na pracovisku Časť 3 sa týka riadenia prevencie rizík spojených s pracoviskami, pracovným zariadením a pracovníkmi.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 160-329616 Oznámenie o obstarávaní 23/08/2017 00:00