Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štandardizované bezpilotné pozemné vozidlá s otvorenou architektúrou (SUGV).
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
17.CAT.OP.047.
Štandardizované bezpilotné pozemné vozidlá s otvorenou architektúrou (SUGV).
Cieľom tejto štúdie EDA je preskúmať otvorené normy pre súčasné a budúce pozemné vozidlá bez posádky v záujme: — zníženia celoživotných nákladov vlastníctva súčasných a budúcich systémov, — poskytnutia rozhraní, ktoré sú v súlade s verejne dostupnými otvorenými normami, — umožnenia prírastkového zlepšovania systémov, — umožnenia vkladania technológií pri minimalizovaní nákladov na integráciu, — zlepšenia operačnej účinnosti, — oddelenia hardvéru a softvéru, ak je to možné, — určenia minimálnych možných investícií na dosiahnutie cieľov bez obmedzovania inovácie, — umožnenia spolupráce medzi systémami pozemných vozidiel bez posádky a bezpilotnými leteckými systémami, — podpory interoperability medzi riadiacimi jednotkami a rôznymi automatizovanými systémami, — propagovania modularity a spoločných znakov v oblasti užitočného zaťaženia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/07/2017 00:00
27/09/2017 16:00
28/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 140-286794
Oznámenie o obstarávaní
25/07/2017 00:00