Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o meraní pracovnej mobility a migrácie pomocou veľkých údajov.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2017/020
Štúdia o meraní pracovnej mobility a migrácie pomocou veľkých údajov.
Týmto obstarávaním sa Európskej komisii poskytne štúdia o prvých odhadoch (pracovných) mobility a migrácie v Európskej únii na základe využitia údajov sociálnych médií a veľkých údajov. Tieto údaje sa členia podľa krajiny pôvodu a určenia a prípadne podľa veku, pohlavia a stupňa vzdelania alebo iných individuálnych vlastností, ako napríklad zamestnanie alebo sektor práce. Dodávateľ by mal tiež vytvoriť udržateľnú metódu merania a model výpočtu, ktorý by sa mohol použiť v budúcnosti a zároveň zaznamenať jeho obmedzenia. Preskúma tiež potenciál pre meranie iných ukazovateľov/javov týkajúcich sa pracovného trhu, ako napríklad dynamika nezamestnanosti a zamestnanosti, celoživotné vzdelávanie, kvalita pracovných miest, nesúlady v zručnostiach, trvanie mobility/migrácie a vzory mobility/migrácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/07/2017 00:00
15/09/2017 17:00
22/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 137-280416
Oznámenie o obstarávaní
20/07/2017 00:00