Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sekundárna analýza 6. európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS).
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
170103+170105/4391.
Sekundárna analýza 6. európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS).
Eurofound plánuje uzatvoriť zmluvu na vykonanie sekundárnych analýz zo 6. európskeho prieskumu pracovných podmienok pre témy uvedené pre každú časť. Táto práca je súčasťou programového dokumentu Eurofoundu na roky 2017 – 2020 a poskytne informácie strategickej oblasti o „pracovných podmienkach a udržateľnej práci“.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
26/07/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
25/08/2017 17:00
01/09/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Postavenie v zamestnaní a kvalita pracovných miest Ako sa podrobne uvádza v súťažných podkladoch.
Časť 2 Pracovné podmienky a ochrana zdravia pracovníkov Ako sa podrobne uvádza v súťažných podkladoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 141-289048 Oznámenie o obstarávaní 26/07/2017 00:00