Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie kurzov jazykového vzdelávania na pracovisku JRC v...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/GEE/2017/R.5/0100/OC.
Rámcová zmluva na poskytovanie kurzov jazykového vzdelávania na pracovisku JRC v Geeli.
V rámci politiky Spoločného výskumného centra v oblasti odbornej prípravy sa každoročne zamestnancom pracoviska JRC v Geeli ponúkajú jazykové vzdelávanie. Jazykové školenie sa poskytuje v 3 úradných jazykoch Európskej únie: v angličtine, francúzštine a holandčine. Vzdelávanie pozostáva zo štandardných jazykových kurzov (na základe globálneho rozsahu „Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky“ Európskej Rady – CEFD) a špeciálnych kurzov pre všetky ponúkané jazyky s cieľom splniť požiadavky vyučovania viacjazyčnej a multikultúrnej populácie, ktorá má vykonať rôzne typy úloh a povinností.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
15/09/2017 00:00
26/10/2017 23:59
07/11/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 177-361587
Oznámenie o obstarávaní
15/09/2017 00:00