Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o vplyve vývoja priemyselnej 3D tlače na oblasť duševného vlastníctva.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
624/PP/GRO/IMA/17/1131/9941.
Štúdia o vplyve vývoja priemyselnej 3D tlače na oblasť duševného vlastníctva.
Cieľom štúdie je analyzovať a objasniť spôsob, akým existujúci rámec v oblasti duševného vlastníctva konkrétne prináša ochranu nositeľom práv duševného vlastníctva, a identifikovať možné nedostatky a príležitosti alebo potreby na objasnenie. V rámci štúdie sa bude analyzovať spôsob, ako by mohlo využívanie práv duševného vlastníctva stimulovať vývoj technológií 3D tlače (osvedčené postupy v oblasti využívania duševného vlastníctva, modelové licenčné schémy atď.), aké sú aktuálne vnímané prekážky v oblasti duševného vlastníctva pre ďalší vývoj technológií aditívnej výroby a ako by ich bolo možné odstrániť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/08/2017 00:00
10/10/2017 16:00
12/10/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 160-329614
Oznámenie o obstarávaní
23/08/2017 00:00