Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Program pre partnerské preskúmania v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A3/SER/2017/07.
Program pre partnerské preskúmania v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochrany a riadenia rizika katastrof.
Cieľom partnerských preskúmaní je uľahčiť výmenu osvedčených postupov a odporučiť zlepšenia v politike a činnostiach zvládania katastrof skúmaných krajín prostredníctvom vzájomného učenia a odborného preskúmania z krajín vykonávajúcich preskúmanie. Účasť na partnerských preskúmaniach je úplne dobrovoľná, čo sa týka skúmaných krajín, ako aj krajín vykonávajúcich preskúmania. Procesom partnerského preskúmania by sa mal taktiež podporovať politický dialóg, zlepšiť konzistencia a usmerniť pokrok v kritických oblastiach v rámci spolupráce EÚ v oblasti civilnej ochrany a riadenia rizika katastrof.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
29/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 145-298474
Oznámenie o obstarávaní
01/08/2017 00:00