Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realitné poradenstvo a odborná pomoc.
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2017/08.
Realitné poradenstvo a odborná pomoc.
Predmetom tejto výzvy na súťaž je výber spoločnosti špecializovanej na realitné poradenstvo, ktorá pomôže orgánu ESMA v nasledujúcich mesiacoch pri hľadaní jeho budúcich priestorov (ktoré budú prenajaté). Tieto služby realitného poradenstva pozostávajú najmä z: — analýzy „aktuálneho stavu“ a zhodnotenia potrieb, — štúdie trhu a posúdenia alternatívnych možností s cieľom podporovať ESMA počas vyhľadávania na trhu, — strategickej správy s analýzou nákladov a výnosov, odporúčaní, výberu a porovnania najvhodnejších dostupných ponúk na parížskom trhu, — komerčného, finančného a právneho poradenstva pri rokovaniach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/07/2017 00:00
30/08/2017 23:59
07/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 144-296308
Oznámenie o obstarávaní
29/07/2017 00:00