Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vykonávanie a interpretácia súboru testov „in vitro“ na posúdenie vývojovej neur...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Vykonávanie a interpretácia súboru testov „in vitro“ na posúdenie vývojovej neurotoxicity.
Všeobecným cieľom tohto obstarávania je zrýchliť vývoj a využitie testovacích metód „in vitro“, ktoré sa vykonávajú v bunkových systémoch relevantných pre ľudí a ktoré sú vhodné pre efektívne testovanie chemických látok z hľadiska nákladov a času, čo sa týka možnosti prerušenia vývoja nervového systému, t. j. prognózy neurovývojových rizík pre ľudské zdravie. Táto práca sa bude vykonávať v 2 fázach. Prvá fáza bude zameraná na vývoj testovacích systémov, tvorbu údajov s použitím príslušných chemických látok na ciele overovania a návrh a použitie nástrojov analýzy údajov. Druhá fáza bude zahŕňať: vypracovanie usmernení v oblasti interpretácie a použitia údajov, opisov možných oblasti využitia a prípadových štúdií použitia údajov v kontexte integrovaného prístupu k testovaniu a hodnoteniu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 198-406283 Korigendum 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Oznámenie o obstarávaní 03/08/2017 00:00