Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európska projektová sieť na výmenu znalostí o zachytávaní, využívaní a ukla...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C2/2017-65
Európska projektová sieť na výmenu znalostí o zachytávaní, využívaní a ukladaní oxidu uhličitého (CCUS)
Sekretariát bude podporovať uplatňovanie plánu európskej priemyselnej iniciatívy CCS uvedenej v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/03/2018 00:00
11/05/2018 16:00
14/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 056-123135
Oznámenie o obstarávaní
21/03/2018 00:00