Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby jazykového vzdelávania a testovania.
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2017.HVP.13.
Služby jazykového vzdelávania a testovania.
Služby jazykového vzdelávania a testovania. Časť 1: služby jazykového vzdelávania (v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine). Časť 2: služby jazykového testovania (TELC na úrovni B2 vo francúzskom a nemeckom jazyku).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
04/08/2017 00:00
22/09/2017 17:00
05/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby jazykového vzdelávania (v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom a španielskom jazyku)
Cieľom tejto výzvy na súťaž je umožniť agentúre EASA účinne ponúknuť rozsiahly a náležitý súbor vysokokvalitných jazykových služieb. Jazykové vzdelávanie by malo poskytnúť možnosť rýchlej, postupnej a spoľahlivej aktualizácie jazykových znalostí v záujme úplného ovládania jazyku v rámci prijateľného časového rámca a najúčinnejším spôsobom, udržiavajúc rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Služby jazykového vzdelávania budú mať nasledujúcu formu: — skupinové jazykovo školenie v priestoroch EASA, — individuálna jazyková výučba alebo výučba v malých skupinách, — špecializovaná/tematická výučba v skupinách v priestoroch EASA, — jazykové hodnotenie v 1 z úradných jazykov EÚ (pre záujemcov, ktorí sa uchádzajú o voľné pracovné miesta v EASA), — dodatočné iné jazykové služby v súlade s ponukou a kapacitou poskytovateľa služieb.
Časť 2
Služby jazykového testovania (TELC na úrovni B2 vo francúzskom a nemeckom jazyku)
Agentúra plánuje obstarať služby testovania od autorizovaného centra na testovanie TELC, ktoré vykonáva testovanie TELC na úrovni B2 pre francúzsky a nemecký jazyk, ktoré sú aktuálne najžiadanejšie tretie jazyky EÚ pre zamestnancov EASA. Cieľom je umožniť zamestnancom preukázať svoje pracovné znalosti v treťom jazyku EÚ (na úrovni B2) pred svojím prvým povýšením, ako sa požaduje podľa Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 148-305757
Oznámenie o obstarávaní
04/08/2017 00:00