Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb pre modelovanie politík EÚ v oblasti klímy.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/06/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.4/SER/2013/0017.
Obstarávanie služieb pre modelovanie politík EÚ v oblasti klímy.
Cieľom zákazky je sprístupniť aktualizované a vylepšené kvantitatívne nástroje a použiť ich na hodnotenie scenárov a politických možností na ďalší vývoj strednodobého (do rokov 2020 až 2030) a dlhodobého (do roku 2050) klimatického a energetického balíčka a ďalších politík v súvislosti s klímou vrátane hospodárskych, environmentálnych a sociálnych dôsledkov pre EÚ ako celok, ako aj pre jednotlivé členské krajiny EÚ a kandidátske krajiny. Tieto analytické/kvantitatívne nástroje by mali tiež umožniť zhodnotenie interakcií, možných substitúcií alebo synergií s inými politikami, najmä politikami súvisiacimi so znečistením ovzdušia, využívaním pôdy a efektívnosťou využívania energie a zdrojov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
04/06/2013 00:00
Nie je k dispozícii
23/07/2013 16:00
06/08/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 106-180878
Oznámenie o obstarávaní
04/06/2013 00:00