Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2017
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
JRC/IPR/2017/F.3/0050/OC.
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume – 4 časti.
Poskytne sa súbor metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa nasledujúcich oblastí ľudských ochorení: neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina prsníka.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
11/08/2017 00:00
18/09/2017 23:59
20/09/2017 15:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume v oblasti neurodegeneratívnych ochorení
Dodávateľ poskytne súbor nových modelov a metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu, s informáciami o stave ich vývoja a aplikáciách v oblasti neurodegeneratívnych ochorení.
Časť 2
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume v oblasti ochorení dýchacích ciest
Dodávateľ poskytne súbor nových modelov a metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu, s informáciami o stave ich vývoja a aplikáciách v oblasti ochorení dýchacích ciest.
Časť 3
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume v oblasti kardiovaskulárnych ochorení
Dodávateľ poskytne súbor nových modelov a metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu, s informáciami o stave ich vývoja a aplikáciách v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.
Časť 4
Preskúmania metód nevyužívajúcich zvieratá, používaných v biomedicínskom výskume v oblasti rakoviny prsníka
Dodávateľ poskytne súbor nových modelov a metód nevyužívajúcich zvieratá, ktoré sa môžu používať v rámci základného a aplikovaného výskumu, s informáciami o stave ich vývoja a aplikáciách v oblasti rakoviny prsníka.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 153-316352
Oznámenie o obstarávaní
11/08/2017 00:00