Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mechanické práce potrebné na výstavbu 2 detektorov pre koincidenčné meranie rých...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/E1/2017-28-08.
Mechanické práce potrebné na výstavbu 2 detektorov pre koincidenčné meranie rýchlych aktívnych neutrónov.
V súlade s ustanoveniami kapitoly VII Zmluvy o Euratome používa Európska komisia súbor rôznych nástrojov na overovanie rozličných druhov jadrového materiálu. Táto výzva na súťaž sa týka časti prác potrebných na vybudovanie vylepšených verzií 2 mierne odlišných detektorov pre koincidenčné meranie neutrónov na overovanie čerstvých nízko obohatených uránových palivových systémov. Komisia plánuje uzavrieť zmluvu na výrobu a montáž mechanických dielov týchto 2 detektorov pre koincidenčné meranie rýchlych neutrónov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
09/09/2017 00:00
11/10/2017 23:59
23/10/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 173-353635
Oznámenie o obstarávaní
09/09/2017 00:00