Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2017-209-2.
Analýza na podporu uplatňovania článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom v praxi.
Tento projekt je súčasťou činností Komisie na podporu členských štátov EÚ, príslušných regulačných orgánov a držiteľov licencie pri účinnom uplatňovaní článkov 8a až 8c smernice Rady 2014/87/Euratom uľahčením výmeny skúseností, a na podporu dôslednejšieho a ambicióznejšieho vykonávania týchto ustanovení na úrovni EÚ. Na tento účel už Komisia spolupracuje s členskými štátmi a príslušnými regulačnými orgánmi (najmä prostredníctvom skupiny ENSREG) s cieľom prerokovať vnútroštátne prístupy a určiť ďalšiu prácu na podporu väčšieho zblíženia pri realizácii cieľov v oblasti jadrovej bezpečnosti. Týmto projektom sa dopĺňajú činnosti so skupinou ENSREG a jeho účelom je informovať a v tejto súvislosti určiť ďalšie oblasti spolupráce a priority Európskej komisie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 175-357697
Oznámenie o obstarávaní
13/09/2017 00:00