Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie ľudských zdrojov a zdravotná pomoc pre skupinu EIB.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
MHA-1414.
Poistenie ľudských zdrojov a zdravotná pomoc pre skupinu EIB.
Skupina EIB (Európska investičná banka a Európsky investičný fond) plánuje vybrať poskytovateľov služieb na poskytnutie, po prvé, skupinového poistenia na niekoľko kategórií rizík v prospech zamestnancov skupiny EIB a, po druhé, zdravotnej pomoci a repatriácie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poistenie zdravotných nákladov v prípade chorôb z povolania a pracovných úrazov; paušálne sumy na smrť a invaliditu v prípade smrti a zdravotného postihnutia následkom úrazu alebo choroby z povolania
Skupina EIB by chcela získať predplatné individuálneho rizikového poistenia osôb v záujme jej zamestnancov a iných užívateľov podľa určenia v zmluvných podmienkach a pokrytie úrazov (čo sa týka buď úrazov z povolenia, alebo nie), ako aj chorôb z povolania, ktoré sa vyskytujú kdekoľvek vo svete.
Časť 2
Podpory pri prirodzenej úmrtí
Ako súčasť kolektívnej poistnej zmluvy si želá skupina EIB ponúknuť svojim zamestnancom podporu v prípade prirodzeného úmrtia zamestnanca. Smrť následkom samovraždy musí byť taktiež zahrnutá.
Časť 3
Zdravotná pomoc a repatriácia pre zamestnancov a ich príslušníkov
Služby pozostávajú zo zdravotného návodu, lekárskej pomoci a organizovania repatriácie vo všetkých situáciách, okrem prípadu zamestnanca a/alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý je na misii pre skupinu EIB.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 172-351641
Oznámenie o obstarávaní
08/09/2017 00:00