Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa prevádzky a bežnej údržby pre čistiareň odpadových vôd v areá...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2017/R.I.4/0114/OC.
Služby týkajúce sa prevádzky a bežnej údržby pre čistiareň odpadových vôd v areáli Spoločného výskumného centra v Ispre (VA).
Úloha zahŕňa služby v oblasti prevádzky a bežnej údržby súvisiacej s čistiarňou odpadových vôd v areáli Spoločného výskumného centra (JRC) v Ispre, čistenie a všetky služby potrebné na zaručenie všetkých aspektov spoľahlivej, nepretržitej a filtračnej služby vrátane analytických kontrol v súlade s platnými právnymi predpismi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
22/09/2017 00:00
25/10/2017 23:59
31/10/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 182-371764
Oznámenie o obstarávaní
22/09/2017 00:00