Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre riadenie zmien.
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2017/RMC/9252.
Podpora pre riadenie zmien.
Podpora pre ECDC pri systematickom používaní prístupu riadenia zmien pri kľúčových projektoch a iných iniciatívach zmien. Riadenie zmien pomáha zadávateľom projektov a projektovým tímom pri posudzovaní, navrhovaní, komunikácii a vykonávaní programov zmien, ktoré sa zameriavajú na organizačné prechody (veľké zmeny v štruktúre, procese a technológii) a podporu jednotlivcov, aby sa dokázali prispôsobiť novým spôsobom práce, ktoré sú potrebné na umožnenie a udržanie zmien. Plánujú sa 3 typy služieb: — služby týkajúce sa vypracovania organizačnej metodiky riadenia zmien, — služby týkajúce sa riadenia zmien pri podpore kľúčových projektov, — odborné poradenstvo v oblasti riadenia zmien na požiadanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/09/2017 00:00
30/10/2017 16:00
06/11/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 179-365735
Oznámenie o obstarávaní
19/09/2017 00:00