Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na dodávku ručných zariadení na hraničný dozor a hraničné kontrol...
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/796/2017/AH.
Rámcová zmluva na dodávku ručných zariadení na hraničný dozor a hraničné kontroly.
Zákazka je rozdelená na 5 častí podľa typu zariadení: časť 1: ručné termovízne kamery; časť 2: okuliare na nočné videnie; časť 3: ďalekohľady na nočné videnie; časť 4: detektory oxidu uhličitého(CO2); časť 5: snímače tepu srdca (HBD).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
21/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
30/10/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Ručné termovízne kamery — Požadované termovízne kamery musia byť ručné, nechladené termovízne zobrazovacie zariadenia s binokulárnym výstupným projektorom na snímky, ktorý sa používa na tvorbu snímok viditeľných 2 očami používateľa. — Kamery by mali umožňovať pozorovanie na strednú vzdialenosť počas peších hliadok alebo hliadkovania vozidlom v európskych poveternostných podmienkach. — Kamery sa majú dodávať vo forme súpravy: telo kamery, 2 zostavy akumulátorov, zdroj napájania, súprava servisu/čistenia, prepravný obal. — Termovízne kamery musia mať nízku hmotnosť a ergonomický dizajn pre ručnú obsluhu. — Predpokladaná doba práce počas záručnej doby predstavuje približne 4 hodiny denne.
Časť 2 Okuliare na nočné videnie — Požadované okuliare na nočné videnie musia byť monokulárne okuliare na nočné videnie so širokým zorným poľom nad 38º s jediným optickým objektívom, jediným obrazovým zosilňovačom, ale 2 okulármi. Okuliare by mali umožňovať pozorovanie na strednú vzdialenosť počas peších hliadok alebo hliadkovania vozidlom v európskych poveternostných podmienkach. — Okuliare na nočné videnie („night vision goggles“ – NVG) musia zabezpečiť vysokokvalitné zobrazenie krajiny za nočných podmienok typických v EÚ, ktoré sú porovnateľné s kvalitou obrazu získanou voľným okom za denných podmienok. — NVG musia mať nainštalované trubice obrazového zosilňovania so štandardnými mechanickými rozmermi a štandardným zdrojom napájania. Trubice s neštandardnými rozmermi/napätím sa neakceptujú. — NVG musia mať nízku hmotnosť, ergonomický dizajn s možnosťou prichytenia k hlave. Nutná je maska na tvár.
Časť 3 Ďalekohľady na nočné videnie — Požadované ďalekohľady na nočné videnie musia byť monokulárne zariadenia na nočné videnie s jediným optickým objektívom, jediným obrazovým zosilňovačom, ale s 2 okulármi. Ďalekohľady by mali umožňovať pozorovanie na strednú vzdialenosť počas peších hliadok alebo hliadkovania vozidlom v európskych poveternostných podmienkach. — Ďalekohľady na nočné videnie musia zabezpečiť vysokokvalitné zobrazenie krajiny za nočných podmienok typických v EÚ, ktoré sú porovnateľné s kvalitou obrazu získanou voľným okom za denných podmienok. — Ďalekohľady na nočné videnie musia mať nainštalované trubice obrazového zosilňovania so štandardnými mechanickými rozmermi a štandardným zdrojom napájania. Trubice s neštandardnými rozmermi/napätím sa neakceptujú. — Ďalekohľady na nočné videnie musia mať nízku hmotnosť, ergonomický dizajn s možnosťou prichytenia k hlave. — Všetky technické a funkčné požiadavky a požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia pre okuliare na nočné videnie sa prakticky vzťahujú aj na ďalekohľady, avšak okrem sady NVG sa od uchádzača požaduje zabezpečiť dodatočný objektív so zväčšením x3, ktorý má byť súčasťou ochranného puzdra. — Objektív so zväčšením x3 má byť v teréne rýchlo a ľahko pripojiteľný k telu NVG. — Prístroj s pripojeným objektívom má byť v súlade s ochranou životného prostredia, ako je uvedené v bode 5.3.5 tohto dokumentu.
Časť 4 Detektory oxidu uhličitého(CO2) Detektory oxidu uhličitého (CO2) sa budú používať na meranie existujúcej koncentrácie CO2 v uzavretom objeme na detekciu osôb, ktorí sa ukrývajú v uzavretých priestoroch, ako sú prívesné vozy, miestnosti a vozidlá (monitorovanie koncentrácie CO2 ľuďmi vydychovaného vzduchu). Súprava detektoru oxidu uhličitého musí obsahovať nasledujúce príslušenstvo: — odolné ochranné puzdro, — nosný popruh, — gumový obal na ochranu proti nárazu, — súprava slúchadiel, — kábel na nabíjanie vo vozidle (iba 12 V/DC), — adaptér 220 V/AC, — infračervené počítačové rozhranie a kábel na prenos dát, — softvér PM-COM na zobrazenie uložených dát vrátane nosiča CD, — sonda na odber vzoriek (hadica): možné varianty:. a) pevná tyč s konektorom alebo b) hadica chránená pevnými výmennými prvkami (segmenty musia byť spolu zoskrutkované, aby sa predišlo ich uvoľneniu alebo zablokovaniu počas použitia); dĺžka: min. 1,5 m, — filter s hadicou na prach a vodu, — stojan na čítanie a spona na montovanie, — adaptér na kalibráciu/odber vzoriek.
Časť 5 Snímače tepu srdca Snímač tepu srdca má byť schopný presne zistiť prítomnosť osôb skrývajúcich sa v stojacich vozidlách (bez ohľadu na ich tonáž) v podmienkach hraničných prechodov, kde je neustály výskyt vozidiel (vibrácie základne kvôli prejazdu vozidiel), čo neovplyvní činnosti a presnosť výsledkov poskytnutých snímačom tepu srdca. Súprava (systém) snímača tepu srdca by mala pozostávať zo: — vysokoodolného laptopu (odolného voči mechanickým nárazom), s predinštalovanými špeciálnymi aplikáciami (softvér na zistenie tepu srdca) s farebnou dotykovou obrazovkou, s veľkosťou uhlopriečky aspoň 12" (palcov), — ochranného puzdra a kábla na nabíjanie, — systémových snímačov (chránených voči environmentálnym faktorom – mráz, dážď, krupobitie atď.) a súvisiaceho príslušenstva na ich montovanie na kovových alebo plastových prvkoch vozidla, — súvisiacich káblov, 2 USB konektorov a vhodných konektorov pre 4 snímače (vrátane modulu na kontrolu snímačov, ak je to potrebné), ako aj možnosti pripojenia klávesnice a myši, — zariadenia pre nabíjanie akumulátorov, — kufríka na prepravu systému s rozdeleným krytom pre ukladanie a prepravu komponentov systému. Kufrík na prepravu má byť odolný voči nárazu a vlhkosti a dosť veľký na uloženie súpravy snímača tepu srdca a jeho všetkých komponentov, — kompletnej dokumentácie a príručky na obsluhu, elektronickej a tlačenej, aspoň v angličtine, — 4 snímačov (seizmickej) vibrácie a 1 dodatočného náhradného snímača: • minimálna ochrana IP 54, • vodotesné elektrické konektory (minimálne IP 5 na ochranu proti vode), • snímač – káble na prepojenie počítača, ktoré sú vhodné na terénnu prácu. Dĺžka minimálne 15 m.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 181-369932 Oznámenie o obstarávaní 21/09/2017 00:00