Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie služieb podpory v súvislosti s vedením a organizovaním 1-dňových mlá...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
BER/COMM/DG/AWD/2017/229
Poskytnutie služieb podpory v súvislosti s vedením a organizovaním 1-dňových mládežníckych fór v regionálnych parlamentoch nemeckých federálnych štátov.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku organizuje podujatia s cieľom poskytnúť europoslancom a študentom príležitosť otvorene diskutovať o aktuálnych otázkach Európskej únie. Mládežnícke fóra sú zamerané na poskytovanie informácií pre študentov v Nemecku (od 10. triedy vyššie) o práci a zodpovednostiach Európskej únie a Európskeho parlamentu. Študenti sa prostredníctvom aktívnej spolupráce dozvedia, ako sa tvoria zákony a aké kroky sú potrebné pred tým, ako bude možné zákon prijať. Mládežnícke fóra sa budú viesť spoločne s príslušným regionálnym parlamentom a konať sa budú v jeho priestoroch. Obstarávanie zahŕňa vypracovanie, organizovanie a vedenie mládežníckych fór v spolupráci s regionálnymi parlamentmi. To bude zahŕňať získanie potrebného priestoru, vydanie pozvánok, poskytnutie technického zariadenia a stravovania a dozor nad podujatím na mieste.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/09/2017 00:00
03/11/2017 12:00
09/11/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 187-381990
Oznámenie o obstarávaní
29/09/2017 00:00