Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údržba služobných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, ktoré patria k pra...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
09/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2017/R.I.3/0115/OC.
Údržba služobných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, ktoré patria k pracovisku Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Ispre.
Služby v rámci tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zahŕňajú bežnú, špeciálnu a plánovanú údržbu služobných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, ktoré patria k pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre (ďalej len „JRC Ispra“). JRC Ispra vlastní vozidlá a dopravné prostriedky (rozdelené do rôznych skupín) na podporu jeho výskumných činností.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/11/2017 00:00
09/01/2018 23:59
12/01/2018 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Údržba služobných vozidiel patriacich k pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre
Bežná, špeciálna a plánovaná údržba služobných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg a ktoré patria k pracovisku JRC Ispra.
Časť 2
Práce na výmene pneumatík služobných vozidiel patriacich k pracovisku Spoločného výskumného centra v Ispre
Práce na výmene pneumatík a vyvažovaní kolies na služobných vozidlách s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg a ktoré patria k pracovisku JRC Ispra.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 229-476415
Korigendum
29/11/2017 00:00
2017/S 222-460691
Oznámenie o obstarávaní
18/11/2017 00:00