Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné služby lekára pre úrady na plnenie nárokov v rámci spoločného systému zd...
Obstarávateľ:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
PMO.03/PO/2017/044.
Odborné služby lekára pre úrady na plnenie nárokov v rámci spoločného systému zdravotného poistenia Európskej únie v Ispre a Luxemburgu.
Štátni úradníci v služobnom pomere a úradníci Európskej únie (a ich rodiny za istých okolností) majú právo na jej spoločný systém zdravotného poistenia, ktorým sa prepláca 80 až 85 % zdravotných výdavkov za väčšinu druhov liečby (podlieha maximálnym limitom). Poskytnutie tohto systému podlieha (v prípade potreby) odporúčaniu zo strany lekárov. Cieľom tejto zákazky je zabezpečiť pre úrady na plnenie nárokov v rámci Spoločného systému zdravotného poistenia Európskej únie v Luxemburgu a Ispre samostatných poskytovateľov služieb alebo zoskupenia samostatných poskytovateľov služieb, ktorí sa špecializujú na oblasť odborných služieb lekára. — Časť 1: úrad na plnenie nárokov v Ispre. — Časť 2: úrad na plnenie nárokov v Luxemburgu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
05/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
21/11/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Odborné služby lekára v Ispre
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 2
Odborné služby lekára v Luxemburgu
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 191-390542
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2017 00:00