Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10677 Poskytovanie služieb IT súvisiacich s portálom otvorených dát
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10677
AO 10677 Poskytovanie služieb IT súvisiacich s portálom otvorených dát
Poskytovanie služieb IT súvisiacich s portálom otvorených dát: Medzi hlavné úlohy budúceho dodávateľa bude patriť zabezpečenie rozvoja, ktoré bude pokrývať všetky činnosti vývoja softvéru súvisiace s rozšírením, vylepšením a funkčným posilnením existujúceho systému, vrátane vývoja doplnkových zložiek a technických migrácií jednotlivých komponentov systému. Súčasťou obstarávania sú aj služby týkajúce sa údržby a poradenstva.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/10/2017 00:00
15/12/2017 23:59
05/01/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 209-432063
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2017 00:00