Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externé zaistenie kvality, akreditácia a inštitucionálne preskúmanie.
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/841/2017/AH.
Externé zaistenie kvality, akreditácia a inštitucionálne preskúmanie.
Predmetom zákazky je poskytnutie externého zaistenia kvality, akreditácie a inštitucionálneho preskúmania, ako je opísané v zmluvných podmienkach (príloha II k výzve na súťaž). Všeobecným cieľom je umožniť Frontexu stať sa akreditovaným poskytovateľom nákladovo efektívnych kurzov odbornej prípravy zameraných na študenta, výsledkom ktorých budú medzinárodne uznané európske kvalifikácie v oblasti pohraničnej a pobrežnej stráže, zosúladené s európskym kvalifikačným rámcom pre celoživotné vzdelávanie (EKR) a v súlade s európskymi normami a usmerneniami pre zaistenie kvality (ESG 2015) alebo rovnocennými platnými medzinárodnými normami. Maximálne trvanie zákazky je 60 mesiacov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
12/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
20/11/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 196-401986 Oznámenie o obstarávaní 12/10/2017 00:00