Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
10 rokov po štarte: inventarizácia a hodnotenie vplyvov používania medzinárodnýc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/06/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
13/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2013/039/F.
10 rokov po štarte: inventarizácia a hodnotenie vplyvov používania medzinárodných noriem finančného výkazníctva (IFRS) v EÚ.
Predmetom zákazky je poskytnúť Európskej komisii všeobecnú analýzu vplyvov 8-ročného používania medzinárodných noriem finančného výkazníctva (IFRS) v EÚ z hľadiska zostavovateľov a používateľov finančných výkazov zo súkromného sektora. Štúdia bude obsahovať celkové hodnotenie toho, či nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1606/2002 („nariadenie IAS“) splnilo dva pôvodné ciele z hľadiska zaistenia vysokého stupňa transparentnosti a porovnateľnosti finančných výkazov európskych spoločností a efektívneho fungovania trhu, v porovnaní so situáciou pred zavedením IFRS v roku 2005. Bude zahŕňať aj analýzu nákladov a výnosov a hodnotenie a analýzu prínosov a nedostatkov, ktoré so sebou prinieslo nariadenie IAS z pohľadu rôznych skupín zainteresovaných strán.Štúdia bude podporovať cieľ GR MARKT, ktorým je vykonanie hodnotenia nariadenia IAS na posúdenie toho, či zavedenie IFRS v EÚ prinieslo očakávané prínosy. Štúdia určí, či sú pôvodné ciele nariadenia IAS stále opodstatnené, a ak to bude potrebné, určí oblasti na zlepšenie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/06/2013 00:00
Nie je k dispozícii
13/09/2013 23:59
26/09/2013 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 119-202159
Oznámenie o obstarávaní
21/06/2013 00:00